Nowy konkurs ProCAx 2012
Dodane przez admin dnia Luty 12 2012 11:55:30

Stowarzyszenie „ProCAx” zaprasza
Doktorantów i Studentów do nowego konkursu ProCAx 2012.

Przedmiotem konkursu będą prace doktorskie, dyplomowe i przejściowe oraz KN, wykonane w roku akademickim 2011/2012, w polskich uczelniach, na kierunkach technicznych (budowa maszyn, meblarstwo, itp.)
i nie tylko np. wzornictwo przemysłowe, w których do rozwiązanie różnych problemów inżynierskich zostały wykorzystane dowolne, wirtualne techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAx - do projektowania, symulacji zjawisk, analiz i obliczeń oraz wizualizacji i wreszcie fizycznego wykonania.

Informacje dotyczące konkursu


Rozszerzona zawartość newsa

Stowarzyszenie „ProCAx” zaprasza Doktorantów i Studentów do nowego konkursu ProCAx 2012.

Przedmiotem konkursu będą prace doktorskie, dyplomowe i przejściowe oraz KN, wykonane w roku akademickim 2011/2012, w polskich uczelniach, na kierunkach technicznych (budowa maszyn, meblarstwo, itp.)
i nie tylko np. wzornictwo przemysłowe, w których do rozwiązanie różnych problemów inżynierskich zostały wykorzystane dowolne, wirtualne techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAx - do projektowania, symulacji zjawisk, analiz i obliczeń oraz wizualizacji i wreszcie fizycznego wykonania.

Pod pojęciem „techniki wirtualne” rozumieć się będzie systemy CAD/CAM/CAE/CNC, szybkie prototypowanie (rapid prototyping), wirtualną rzeczywistość (virtual reality), inżynierię odwrotna (reverse engineering) itp.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu

Plakat - Komunikat dotyczący konkursu