Prestiż zawodowy inżyniera
Dodane przez admin dnia Maj 12 2009 20:51:53

Prestiż zawodowy inżyniera

Tytuł zawodowy INŻYNIER EUROPEJSKI - EUR ING wprowadziła w 1987 roku Federacja FEANI, zrzeszająca aktualnie stowarzyszenia inżynierskie z 27 krajów, po jednym z każdego kraju. Polskę reprezentuje w FEANI Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

FEANI posiada status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy i współpracuje z Komisją Europejską w sprawach dotyczących zawodu inżyniera oraz uznawania dyplomów inżynierskich dla celów akademickich i zawodowych.

Dalsze informacje na temat INŻYNIER EUROPEJSKI - EUR ING


Rozszerzona zawartość newsa

Tytuł zawodowy INŻYNIER EUROPEJSKI - EUR ING wprowadziła w 1987 roku Federacja FEANI, zrzeszająca aktualnie stowarzyszenia inżynierskie z 27 krajów, po jednym z każdego kraju. Polskę reprezentuje w FEANI Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
FEANI posiada status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy i współpracuje z Komisją Europejską w sprawach dotyczących zawodu inżyniera oraz uznawania dyplomów inżynierskich dla celów akademickich i zawodowych.
Na koniec września 2001 roku tytułem EUR ING legitymowało się ponad 26 700 inżynierów, głównie z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Szwajcarii, a w tym nieliczna, lecz rosnąca grupa inżynierów polskich.

Dalsze informacje na temat INŻYNIER EUROPEJSKI - EUR ING