Komunikat nr 1/2020
Dodane przez Zawada dnia Lipiec 10 2020 21:43:10
Komunikat nr 1/20
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx
14 lipca 2020r.


Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia ProCAx za rok 2019 ogłaszamy:
1. Z uwagi na epidemię korono wirusa przekazanie dokumentów zebrania i głosowanie jawne zostaną zrealizowane internetowo przez stronę www.walne.procax.org.pl
2. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zalogowanie (z ustaleniem hasła). Jest to istotne z uwagi na weryfikację adresów mailowych członków Stowarzyszenia ProCAx.
3. Dokumenty dotyczące Walnego zebrania będą do pobrania po zalogowaniu na stronie od 14.07.2020 r.
4. Dyskusja nad bilansem, sprawozdaniem i planami działalności Stowarzyszenia będzie możliwa (po zalogowaniu) na stronie głównej www.procax.org.pl
5. Link do głosowania będzie dostępny po zalogowaniu na stronie www.walne.procax.org.pl
6. Termin głosowania: od 15.07.2020r do 18.07.2020r (96 godz.)
UWAGA: TYLKO w tym terminie oddane GŁOSY uznane będą za WAŻNE.
7. Przyjmujemy, że taka formuła zebrania internetowego może być traktowana równocześnie jako I i II termin i jako
czas rozpoczęcia ustalamy 14.07.2020 r., godz. 17.00.

Prosimy członków Stowarzyszenia o liczny udział w dyskusji i głosowaniu.


UWAGA: Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:

1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w głosowaniu podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO") oraz innym obowiązującym w tym zakresie przepisom wspólnotowym i krajowym
2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx"  z siedzibą w Warszawie  ul. Wiśniowa 56.
3. ADO oświadcza, że w sprawie dostępu do przekazanych danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia należy się kontaktować pocztą elektroniczną pod adresem:  procax@procax.org.pl
4. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z udziałem uczestnika w głosowaniu. 
6. Przetwarzaniu podlegać będą dane osobowe przekazane przez uczestnika w formularzu głosowania przez okres niezbędny dla realizacji celu określonego w pkt. 5. 
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz przetwarzaniu w sposób, z którym wiązałoby się zautomatyzowanie podejmowania decyzji wobec uczestnika. 
8. ADO stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.


Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia ProCAx