Komunikat nr. 1 - Walne
Dodane przez Zawada dnia PaĹşdziernik 03 2019 19:17:53
Komunikat nr. 1
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx
26 października 2019r.

Szanowni Państwo,

W związku z kończącą się kadencją obecnych władz Stowarzyszenia ProCAx ogłaszamy:

1. Termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego ustalamy na 26.10.2019r (sobota) gościnnie na Wydz. SiMR PW Warszawa ul. Narbuta 84 (Pok. 2.9):
godzina 12 – 1 termin
godzina 12:15 – 2 termin

2. Głosowanie może być przeprowadzone osobiście na zebraniu lub drogą internetową, zgodnie z regulaminem obrad zamieszczonym na stronie www.procax.org.pl

3. Propozycje kandydatów do władz Stowarzyszenia można przesyłać pocztą na adres Stowarzyszenia lub mailowo na adres mailowy procax@procax.org.pl w terminie do 20.10.2019r.

4. Dyskusja oraz głosowanie internetowe będą realizowane poprzez stronę internetową www.procax.org.pl.

5. Link do arkusza głosowania zostanie podany w komunikacie nr 2

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia ProCAx